Stamspolning Stockholm Effektiv och miljövänlig stamspolning i Stockholm

I alla fastigheter är det nödvändigt att med jämna mellanrum göra en spolning av avloppsstammar. Arbetet syftar till att rengöra rören invändigt från smuts, fett och andra partiklar som förhindrar en fri passage. Vi kan anlitas för planerade underhållsarbeten och vid akuta problem och är verksamma i Stockholm. Eftersom vi är mobila och har en modern utrustning kan vi även ta emot uppdrag inom en 100 kilometers radie, vilket innebär att vi gärna hjälper er som är belägna på orter som Uppsala, Södertälje och Solna. Den utrustning vi använder är smidig så vi kan enkelt ta oss in i olika slags utrymmen, oberoende om det gäller lägenheter, garage eller källare.

Boka ett hembesök Lås oss på Stamspolning Stockholm rengöra avloppsrör

Om ni är osäkra på huruvida en stamspolning i villa eller flerfamiljshus är nödvändig är ni välkomna att ta kontakt med oss för att boka ett platsbesök. Under besöket berättar vi gärna mer om hur en stamspolning i Stockholm går till, och vi kommer även göra en okulär besiktning av era rör. Ifall vi ser att det finns andra skador på avloppssystemet föreslår vi istället de åtgärder som är behövliga att utföra.

Stamspolning - hur ofta?

Det allra bästa är att göra en spolning av stammarna vart tredje till femte år, för att man skall minimera risken för att rören täpps igen och blir objekt för en förkortad livslängd. Om ni önskar kan vi gemensamt göra upp en underhållsplan för er fastighet.

Ändamålsenlig och enkel stamspolning i Stockholm

Att anlita oss för en stamspolning i Stockholm innebär att ni även gör gott för naturen. Vi använder oss av hett vatten och ett högt tryck när vi spolar era stammar, men inga kemikalier som hamnar i avloppsvattnet. Att spola avlopp och stammar med vår hjälp innebär att vi tar ansvar för helheten. Vi kommer överens om en passande dag för arbetet tillsammans med er och tar med den utrustning som är nödvändig. När arbetet är slutfört städar vi naturligtvis efteråt så att utrymmet lämnas i samma skick som när vi kom!

Vad säger våra kunder? Vi är stolta över tidigare kunders omdömen om stamspolning

Anlitade spolfirman för att göra en stamspolning i vår villa. Vi fick ett bra bemötande, en tydlig offert och upplevde att arbetet förlöpte utan några som helst problem eller konstigheter. Rekommenderar dem varmt!

Niclas H. Stamspolning Värmdö

Anlitade firman å företagets vägnar för att gå igenom avloppsledningarna i våra lokaler. Trots att det inte blivit gjort på ett tag och vi hade problem med dålig lukt var det inga problem för företaget att lösa.

Marianne Storm Spolning av avloppsstammar

Vår BRF hade anlitat företaget för att spola avloppsstammar, och vi tyckte firman gav ett seriöst intryck så vi anlitade dem även till vårt fritidshus. Vi har ingenting att anmärka på när det kommer till personalen eller arbetet utan är nöjda med allt!

Arvid och Inger Stamspolning Järfälla

Stamspolning Stockholm - en erfaren aktör Certifikat, försäkringar och diplom

Vi på Stamspolning Stockholm värnar om att vår personal och våra kunder skall vara trygga med vår verksamhet. Därför har vi en entreprenadförsäkring genom Vardia och vidareutbildar kontinuerligt våra anställda när nya arbetsmetoder får fäste i branschen. Vidare är vi även utbildade och behöriga för att utföra heta arbeten. Om vi anlitas för en stamspolning av privatpersoner kan vi erbjuda ROT-avdrag, som gör våra arbetskostnader lägre. Det i kombination med att vi har egen och modern utrustning gör att vi kan hålla vårt pris för stamspolning på en bra nivå jämfört med andra aktörer!