Fuktutredning Stockholm Åtgärdande och förebyggande fuktutredning i Stockholm

När man misstänker en vattenskada behöver man så snabbt som möjligt ta kontakt med ett företag som kan göra en fuktmätning. Vi kan anlitas för att göra fuktutredningar i hela Storstockholm, inklusive orter som Täby och Uppsala, och använder oss av en noggrann mätutrustning för arbetet. Vår personal har kapacitet att såväl kontrollera fukthalterna i fastigheter som har vattenrör av plast, koppar eller gjutjärn. I arbetet använder vi oss av en FLIR värmekamera, vilket gör det möjligt för oss att både mäta luftfuktigheten samt fuktmängden i själva materialet utan att göra några ingrepp i konstruktionen. Påvisar våra mätningar att det finns fuktangrepp kan vi åta oss att åtgärda problemen på totalentreprenad.

Boka ett hembesök Fuktutredning Stockholm hjälper er som har vattenskador

Det första steget vid misstanke om fukt- eller mögelangrepp är att mäta fukt i utrymmet. Vi kan såväl ta oss an uppdrag som syftar till att reparera och kontrollera skadorna som uppkommit av ett mer långvarigt läckage som att besöka er när ni drabbats av en akut skada. Även korrosion i avloppsrören kan leda till skador och för att undkomma framtida dyra kostnader behöver man omgående åtgärda problemet.

Vi besöker er på er adress

Om ni vet att ni har en fuktskada kan vi göra ett platsbesök. Under det kan vi kontrollera hur omfattande skadorna är för att därefter ge förslag på hur utrymmet skall rivas och återställas. Efter ett platsbesök får ni en offert för rivning och återställning av utrymmet.

En pålitlig totalentreprenör vid fuktskador

När vi arbetar med fuktutredning i Stockholm erbjuder vi våra kunder att vid en påvisad skada även överlåta till oss att demontera, torka ut och återställa utrymmet. Det här gör vi tillsammans med snickare, VVS-montörer och elektriker som har korrekt yrkesbehörighet. Att vi utför dylika arbeten på totalentreprenad innebär att vi koordinerar alla hantverkargrupper med varandra och att vi när utrymmet är helt återställt gör en slutbesiktning tillsammans med er som är våra kunder. På det sättet behöver ni bara ha kontakt med en och samma person under arbetets gång.

Vad säger våra kunder? Vi är stolta över tidigare kunders omdömen om fuktutredning

Misstänkte vattenskada i badrummet och hade provat mäta fukten själv men fick olika utslag. Anlitade då SveBygg Totalentreprenad och de kunde dokumentera exakt vilka skador som fanns och hjälpte oss att torka ut fukten.

Carl-Johan Fuktmätning

Föreningen behövde kontrollera fuktnivåerna i ett antal badrum samt tvättstuga. Vår fastighetsförvaltare hade inte rätt utrustning så vi vände oss till SveBygg. De hittade något förhöjda nivåer och kunde också ge råd kring lämpliga åtgärder.

BRF Skogåsen Fuktutredning

Anlitade SveBygg Totalentreprenad för att kontrollera vårt badrum som hade fått konstiga fläckar i taket. Det visade sig att vi hade mögel på flera ställen, och de erbjöd oss hjälp med allt från rivning till torkning och återställning. Badrummet blev som nytt efter att de arbetat med det, tack!

Monica och Sven Mäta fukt badrum

Fuktutredning Stockholm är ett tryggt val Vi har alla erforderliga försäkringar och certifikat

Vi på Fuktutredning Stockholm är entreprenadförsäkrade genom Vardia, har en god kreditvärdighet och anställer enbart hantverkare och personal med nödvändig behörighet. Alla som rör sig på våra arbetsplatser är registrerade i ID06. Tack vare våra många samarbetspartners, exempelvis certifierade plattsättare och elektriker, kan vi hålla vår kostnad för fuktutredning och återställning på en av marknadens bästa nivåer. Den kompetens som finns på vår firma gör det även möjligt för oss att i samband med en återställning bila golvbrunn på en ny plats om ni exempelvis önskar göra förbättringar vad gäller planlösning i badrummet.